Rólunk

Díjazták az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt-t az Energiatakarékossági Világnapon

Március 6-án, a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából rendezték meg az első Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjátadóját a Parlamentben. 

A pályázat során az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. energiatudatosságának növelésével elnyerte az „Energiatudatos Vállalat”címet. A megtakarításokat az egy éve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen meghirdetett Virtuális Erőmű Program gyűjti össze olyan formában, hogy az állam el tudjon számolni nemzetközi energiahatékonysági kötelezettségvállalásával. 

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt., mint az „Energiatudatos Vállalat” cím birtokosa évente akár egymillió forintot takaríthat meg és a program keretében tett vállalásai nyomán átlagosan évi 4,3%-kal tudja csökkenteni energiaköltségeiket. Komoly megtakarítási tétel, hogy szerverszobánk fűtésére intelligens hűtésvezérlő rendszert fejlesztettünk kis saját erőből, amely lehetővé teszi, hogy alacsonyabb külső léghőmérséklet esetén a klíma helyett légbefúvásos rendszerrel oldjuk meg a hűtést. A rendszer automatikusan végzi a klíma és a légbefúvó rendszer vezérlését. Ha Magyarország valamennyi –egy átlagos háztartásnál öthatszor többet fogyasztó– vállalkozása Energiatudatos Vállalatként valóban tenne az energiaracionalizálás érdekében, az éves szinten akár több tízmilliárd forint megtakarítást jelentene a hazai energiaköltségekből.

Pintér Ádám átveszi a tanúsítványt
A tanúsítványt Pintér Ádám fejlesztési igazgató vette át Dr. Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnökétől, Jávor Benedek, az országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökétől és Fürjes Balázs Zoltán, a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. elnökétől

A program első díjkiosztóján több vállalat is megkapta az elkötelezettséget jelző tanúsítványt. A díjazottak nagyobb része a kis- és középvállalati szektorból került ki, amely egybevág a program eredeti törekvésével: az energiahatékonyság jelentőségének megismertetése a KKV vállalatok körében. 

Vállalatunk, mint a cím birtokosa, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen meghirdetett Virtuális Erőmű Programon belül a következő vállalásokat tette:

Az energiahatékonyságot beépítjük a szervezet menedzsment irányítási rendszerébe, azaz:

 • A vállalat stratégiáját megfogalmazó dokumentumokban megjelenítjük az energiahatékonyság javítását, mint a versenyképesség és a hatékonyság növelésének egyik eszközét.
 • A vállalati kultúránkban, vezetési gyakorlatunkban az energiahatékonyságot nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenítjük meg.
 • A program keretében az előttünk álló évre vállaltuk, hogy a szervezetünkben a felsővezetés egy tagjának a munkaköri leírásában az energiahatékonyság irányításáért vállalt hatáskör és felelősség definiálásra kerül.
 • Szakértőkből álló ún. energiahatékonysági munkacsoportot működtetünk, amely az összes szervezeti szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot.

Az energiamenedzsmentben tényeken alapuló döntéshozatalt valósítunk meg, azaz:

 • A vállalatunk képes az energiafogyasztás mérésére az egyes költséghelyeken (pl. almérők).
 • A mérőeszközök rendszeresen ellenőrizve és karbantartva vannak (pl. almérők).
 • Egyszerűsített energetikai auditot készítettünk (energiaszámlák, szerződésekből származtatott kisebb beruházások, illetve egyéb beruházások nélküli energiahatékony javaslatok összesítése).

Célokat és akcióterveket állítunk fel és valósítunk meg, azaz:

 • Vállaljuk, hogy a célok minden mért költséghelyre lebontásra kerülnek az energiahatékonysági munkacsoport résztvevőinek bevonásával.
 • Az energiahatékonysági célértékeket nem változtatjuk meg két felülvizsgálati időszak között.
 • A célértékeket rendszeresen (évente) felülvizsgáljuk a felsővezetés által.
 • Az energiahatékonyság fejlesztési akcióterveket rendszeresen felülvizsgáljuk, értékeljük és aktualizáljuk.
 • A célkitűzési rendszer hatékonyságát és az akciótervek megvalósítási folyamatának sikerességét időszakonként vállalati szinten áttekintjük.

Megfelelő erőforrásokat biztosítunk az energiahatékonyság elérésének érdekében, azaz:

 • A szervezetünk folyamatosan motiválja alkalmazottait, erősíti tudatosságukat az energiahatékonysági célok elérésére.
 • Az eredményeket folyamatosan számszerűsítjük és demonstráljuk, azaz:
 • Szervezetünk bizonyított és számszerűsített megtakarításokat mutat ki projekt alapon, és számol el a Virtuális Erőmű Programban (VEP).
 • Vállalatunk az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti és évente felülvizsgálja.
 • Szervezetünk az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit „sikerbeszámolók” formájában dokumentálja.
 • Az energiahatékonysági fejlesztéseink eredményeit megosztjuk dolgozóinkkal, beszállítóinkkal, partnereinkkel.
 • Az energiahatékonyság fejlesztési tevékenységekben közreműködő alkalmazottaink elismerése az egész szervezet számára bemutatásra kerül.
 • Szervezetünk energiahatékonysági fejlesztéseiért és teljesítményéért külső elismerésben részesül.

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. és dolgozói számára kiemelt fontosságú a környezetvédelem és elkötelezett hívei vállalat működése során keletkező környezeti terhelés csökkentésének. Az „Energiatudatos Vállalat” cím tehát csak megerősíti a cég személetmódját a külvilág felé. Reméljük vállalásaink példamutatóak lesznek és a jövőben minél több gazdálkodó szervezet átveszi ezt a környezettudatos gondolkodásmódot.


© Copyright 2011. Ici Interaktív Kommunikációs Részvénytársaság. All Rights Reserved.
website design by www.zivdesign.com